Frézovanie komína

Frézovanie komína

Čo je frézovanie komína?

Frézovanie je špeciálna technológia, vďaka ktorej sa so šetrným spôsobom zväčšuje priemer komína, čím sa zvyšuje prieduch a ťah komína. Frézovanie je účinná renovácia starých komínov. Počas špeciálneho postupu sa štvorcový tvar komína premieňa na kruhový.
Frézovanie vykonáva odborník so špeciálnym technologickým zariadením– frézou vyvinutou výrazne pre tento účel.
Frézovanie je úzko spojené s vložkovaním, ktoré tiež vykonávame odborným spôsobom.

frezovanie komina

Prednosti frézovania komína

 • Frézovaním sa vyčistí komín od starého zapáchajúceho dechtu a sadzí
 • Frézovanie je šetrný spôsob pre rekonštrukciu komína
 • Frézovanie komína spolu s vložkovaním zabezpečí bezpečný odvod spalín z vykurovacieho telesa
 • Frézovanie a následné vložkovanie komína je porovnateľne lacnejšia ako stavba nového komína, vďaka čomu ušetríte náklady
 • Frézovaním príde k modernizácií komína a predĺženie jeho životnosti, zároveň umožní používanie najmodernejších vykurovacích technológií
 • Pri frézovaní sa odpad hromadí na dne komína, preto v odbytnej časti dochádza k minimálnemu zásahu, čo pri stavbe nového komína je nemožné
 • Pri frézovaní nie je potrebný komín rozoberať ani búrať, pokiaľ nie je komín poškodený
 • Frézovanie a vložkovanie komína trvá pomerne krátko vo väčšine prípadov stačí jeden deň. Doba závisí od vlastnosti, množstva a výšky frézovaného materiálu. Doba frézovania sa môže predĺžiť pri vyskytnutí komplikácií, ktoré sa snažíme v čo najkratšej dobe riešiť
 • Frézovanie je možné realizovať aj vo vykurovacej sezóne
 • Frézovaním sa zlepší ťah komína
 • Frézovaním sa odstráni moknutie a zápach vnútorných stien stavby budovy

Postup frézovania komína

Frézovanie komína je šetrný technologický postup, pri ktorom nedochádza k narušeniu statiky. Pri frézovaní sa používa špeciálne technologické zariadenie, hydraulická komínová fréza. Celé zariadenie poháňa externý hydraulický agregát na benzín, vďaka čomu nie je potrebné pri práci použitie energie. Frézovanie sa vždy realizuje pred vložkovaním komína montážou nerezového systému.

vyfrezovany komin

Hydraulická fréza sa upevní na komín v hornej časti. Po nasadení frézy sa do prieduchu vloží a následne spustí pohonná jednotka – rotor frézy s hlavicou, ktorá obsahuje vysoko kalené reťazce – frézovacie články. Po spustení sa hlavica roztočí, vďaka čomu šetrne odbrusuje murivo z vnútornej časti komína. Potom sa hlavica pomaly vyťahuje nahor. Vznikne požadovaný kruhový otvor. Frézovanie je prašná práca. Odfrézovaný materiál odpadáva na dno komína a postupne sa odoberá cez spodné komínové dvierka.

Takto vyfrézovaný komín je pripravený na následné vložkovanie certifikovaným žiaruvzdorným nerezovým systémom.

Kedy a prečo je potrebné komín frézovať?

Pred frézovaním komína odporúčame konzultáciu s firmou, ktorá vykonáva frézovanie komínov a poradiť sa, či váš stav komína vôbec umožňuje vŕtanie komína frézovaním.
Frézovanie komína je potrebné v nasledujúcich prípadoch:

 • Realizuje sa takmer pred každým vložkovaním
 • Ak potrebujete zväčšiť prieduch kvôli novému spotrebiču
 • Rozsah zadechtovania je tak silný, že nie je možné komín vyčistiť
 • Chcete zväčšiť ťah komína, keď má zlý ťah
 • V miestnosti je cítiť zápach spalín
 • Pôvodná vložka už neplní svoj účel
 • Netreba riešiť sanáciu starého komína a výstavbu nového
 • Potrebujete komín vyvložkovať na napojenie kondenzačného kotla

Aký komín sa môže frézovať?

Frézovať sa môžu komíny z nasledujúcich materiálov: tehla, šamot, keramika. Pri zalomených komínoch je potrebná presná konzultácia s našim pracovníkom a je nutné nás o tom dopredu informovať. Ak komín nie je rovný, je nutná obhliadka, ktorá určí či vám komín vyfrézujeme. Nie je možné frézovať komíny z kovových (plechových) vložiek, extrémne tvrdých kanalizačných rúr a vložiek z glazovanej keramiky. Materiály ako sú kameň, azbest, plech frézovať nie je možné. Presne to však určí náš technik alebo nám zavolajte pre konzultáciu.

Kto môže frézovať komín?

kemenymaras

Frézovanie komína môže len profesionálne vyškolený pracovník s odbornou spôsobilosťou a praxou. Realizácie frézovania komína vám tak môže podľa zákonov urobiť len odborník, ktorý má zapísaný predmet podnikania aj v živnostenskom registri. Pozor! Takéto služby ponúkajú aj rôzne stavebné firmy, ktoré na to ale nemajú oprávnenie. Práce tak vykonávajú nelegálne. Akýkoľvek neodborný zásah do komínového plášťa môže byť nebezpečný. Naši pracovníci sú vyškolení, technicky pripravení a dodržiavajú technologicko-bezpečnostné postupy. Zákazníkom ponúkame odborné skúsenosti a služby.

Mohlo by Vás zaujímať….