Oprava komína

Oprava komína

Oprava komína je neodkladateľná záležitosť, ktorá má vplyv nielen na správnu funkčnosť komína, ale v prvom rade na bezpečnosť. Každá oprava je individuálna a kvôli bezpečnosti je určite vhodnejšia verzia vykonania opravy odborníkom, než laikom, alebo šikovným kutilom.

Oprava komína

Oprava komína

Poruchy komína

Poruchy komína môžu spôsobiť rôzne nedostatky a okolnosti. Pred opravou komína je vhodné sa venovať možným poruchám pre správne riešenie opráv komína.


Chyby, ktoré môžu spôsobit poruchu komína:

  • Nedodržiavanie pravidelných intervalov kontroly odborníkom
  • Nedodržanie pravidelných intervalov čistenia komína odborníkom
  • Vami vybraný odborník pri rekonštrukcii, stavbe alebo čistení a kontrole komína nie je vzdelaním spôsobilý, nedisponuje vhodnou praxou a pracovným náradím
  • Komín je bez izolácie alebo je nevhodne izolovaný, nie je omietnutý poprípade v blízkosti komína sa nachádzajú horľavé materiály
  • Komín je zadechtovaný alebo upchatý cudzím telesom, alebo nezaistené vyústenie spalinovej cesty, čo môže viesť k prúdeniu dymu do miestností, alebo dokonca k vyhoreniu komína
  • Nesprávna konštrukcia a zlá stabilita komínového telesa, dymovodu
  • Nevhodná výška komína, krátky presah komína v závislosti striech, poprípade nedodržanie vzdialenosti od krovky, dreveného trámu cez komín
  • Rozpad konštrukcie, stavebnej hmoty spôsobené koróziu alebo nedostatočným ukotvením nadstrešnej časti
  • Zlá tesnosť komína, špáry v komíne, nevyhovujúce komínové dvierka, nezaistené sopúchy
  • Nesprávne ukončenie komína
zadechtovaný komín
popraskaný šamot
presiaknutý komin

Možnosti opráv komína sú rôzne, sú špecifikované podľa porúch komína. Pri poruchách sa môže komín opraviť, no v niektorých prípadoch je vhodnejšia stavba nového komína. Možnosti realizácie je najvhodnejšie prebrať s odborníkom, ktorý Vám predvedie možnosti odstránenia závad.

Opravy komínov sa neoplatí odďaľovať. Komín sa odporučí skontrolovať pred začiatkom vykurovacej sezóny alebo po vykurovacej sezóne. Viac o kontrolách a pravidelnom čistení komína sa môžete dozvedieť na našej stránke.

Niekedy, hlavne pri starších komínoch, ak to možné je vhodným riešením vyfrézovanie starého komína a následné vložkovanie komína podľa typu spotrebiča a paliva.

Pri riešení kominárskych porúch, prác nás kontaktujte pre odborný prístup. Radi Vám poradíme, poprípade podľa dohody prídeme aj na obhliadku a pripravíme pre Vás ten najvhodnejší projekt čo sa týka Vašej bezpečnosti, technického riešenia.


Ak chcete Vaše vykurovacie teleso a dymovody udržiavať a predísť zbytočným komplikáciám, na našom e-shope nájdete aj produkty a pomôcky pre domácu preventívnu starostlivosť Vášho vykurovacieho telesa, komína aj dymovod.

Mohlo by Vás zaujímať…