Stavba komína

Stavba komína

Komín je využívaný na odvod spalín z objektov. Funguje ako jednoduché vzduchové čerpadlo – horúce spaliny stúpajú komínom hore a na ich miesto je nasávaný čerstvý vzduch.  Kvalitný komín musí spĺňať isté kritériá. V prvom rade musí byť bezpečný, konštrukcia a komínová vložka musia byť z kvalitných materiálov hlavne kvôli zníženiu rizika vyhorenia sadzí. Okrem toho musí byť komín nesiakový, mať dobrý ťah a v neposlednom rade odolný proti kyselinám.

Stavba komína

Kvalitný komín zabezpečí dobrú izoláciu, úsporu energie, dlhú životnosť. Pri stavbe komína treba spĺňať presné bezpečnostné normy čo sa týka návrhu, výstavby, montáže, prevádzkovaní aj kontroly a čistenia.

Druhy komínov

Poznáme rôzne druhy komínov a rozdeľujeme ich podľa viacerých kritérií.

Komínové systémy – druhy z konštrukčného hľadiska

Jednovrstvové komínové systémy – komínový plášť tvorí komínový prieduch
Viacvrstvové komínové systémy – pozostáva z komínovej vložky, izolácie a vonkajšej vrstvy
Samostatne stojace
Vstavané
Pristavané

Druhy podľa materiálu:

Nerezové komínové systémy

Odolávajú vyššiemu tlaku aj teplote. Montáž nerezových komínových systémov je rýchlejšia aj jednoduchšia oproti iným komínovým systémom. Ich nízka hmotnosť nezaťažuje konštrukciu budovy. Majú rýchly ohrev, ktorý priaznivo pôsobí na ťah komína. Používajú sa výhradne certifikované materiály (nerez typu 1.4404, 1.4301, 1.4828). Prednosti tohto materiálu je, že nehrdzavie ani nepraská. Inštalácia je čistá a rýchla. Pripojenie je variabilné, vďaka čomu môže byť dodatočná prestavba či demontáž ľahšia.

Keramické-šamotové komínové systémy

Sú vhodné pre použitie všetkých druhov palív aj rôznych typov spotrebičov. Sú odolné voči teplotným a vlhkostným zmenám, čo zaručuje dlhú životnosť komína. Použitie keramických-šamotových komínových systémov sa odporúča hlavne pri kúrení s materiálom ekohrášok.

Atypický komín so šamotovou vložkou

Druhy podľa paliva a typu spotrebiča

Pri výbere správneho druhu komína treba brať ohľad na druh paliva, ktorý sa bude používať. Ale záleží aj od typu spotrebiča, na ktorý bude napojený daný komín. Každý zákazník si nájde vhodný komínový systém pre svoju stavbu.

Druhy podľa počtu prieduchu

Počet prieduchov závisí od počtu spotrebičov v objekte. Každý jeden spotrebič má vlastný prieduch. Podľa počtu prieduchov poznáme komíny:

  • Jednoprieduchové
  • Dvojprieduchové
  • Trojprieduchové

Ako vypočítať priemer prieduchu?

Priemer prieduchu závisí v prvom rade od typu spotrebiča. Priemer prieduchu býva od 140 mm do 300 mm. Klasicky pri rodinnom dome sa používajú prieduchy v priemere 140 mm. Pri použití kozubu je vhodný prieduch s priemerom 160-200 mm. Ak ide o kachľovú pec, v tom prípade je najvýhodnejší priemer 180-200 mm. Najväčší priemer prieduchu býva pri otvorených kozuboch a to 200-300 mm. Ak sa vyberá prieduch podľa typu paliva, tak pri plynných palivách sa využíva prieduch s priemerom 100 mm, pri kvapalných 110 mm a pri tuhých 120 mm. Pri kruhových prieduchoch je najmenší priemer 140 mm. Presnú mieru Vám však určí odborník.

Komín a jej časti

Komín sa skladá z nasledujúcich častí:
Komínový prieduch- je dutina komína, teda komínový priestor kde z komína odchádzajú spaliny. Môže mať štvorcový, obdĺžnikový, oválny alebo kruhový prierez.
Dymovod- je potrubie pre vedenie spalín, ktoré spája spotrebič so sopúchom komína.
Komínový plášť- je obal, vonkajšia ochranná časť komína, ktorá zároveň spĺňa aj estetickú funkciu. Býva z nehorľavého materiálu, chráni pred splodinami a je odolný voči mrazu.
Sopúch- je otvor, ktorý sa nachádza v komínovom plášti. Prepája komínový prieduch s dymovodom. Jej dĺžka by mala byť podľa možností čo najkratšia.
Vymetacie otvory- slúžia na vymetanie a kontrolu sadzí.
Krycia hlava- je ukončenie komína nad strechou objektu, ktorý slúži ako ochrana proti zlým poveternostným podmienkam.

Stavba komína

Stavba komína v prvom rade závisí od potrieb zákazníka. Ak sa jedná o viacvrstvový vložkovaný komín, v tom prípade sa komín skladá z tvárnic, vložiek a z tepelnej izolácie. Závisí aj na spôsobe stavania, teda či sú murované z tehál, alebo či sú komíny monolitické a montované. Najjednoduchší spôsob stavby komína je ak ešte pred dokončením výstavby objektu je vystavaná komínová konštrukcia.
Murované – najprv vytvorí betónová pätka, ktorá sa osádza do maltového lôžka s pôdorysnými rozmermi komína. Následne sa usadia tvárnice podľa typu komína, potom sa vloží komínová vložka. Medzi tvárnice a vložky sa vkladá tepelná izolácia, ktorá musí byť v mieste prieduchu alebo čistiaceho otvoru vyrezaná. Pri prvej tvárnici sa vytvorí kondenzačná vložka čo je otvor na odvod vody.
Montované – ide o vložkované komíny, ktoré už majú vopred daný návod a postup montáže. Pri použití nerezového komína sa základová pätka nevytvára. Pri tomto type sa používajú kompatibilné stavebnicové diely.

Murovaný komín

Montovaný komín

Výška komína

Výška komína sa určí podľa normy v legislatíve. Určite by nemala byť vo výške strešných okien a dverí. Pri uvedení výšky komína tiež treba brať ohľad na typ paliva (kvapalné, plynné, tuhé), ako aj na typ strechy (rovný, kolmý). Čo sa týka statiky komína vyšších ako 1 m voľnej výšky od roviny strechy sa používajú súpravy tyčí tzv. statické tyče. Pre určenie presnej výšky komína, kontaktujte odborníka.

Poruchy a ochrana komína

Poruchy komína vo väčšine môžu spôsobiť nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré zapríčiňujú prípadný rozpad komína alebo koróziu komína. Pri tejto skutočnosti sa škoda opraví rozoberaním poškodeného muriva a následným opätovným murovaním. Ďalšou príčinou môže byť vplyv spalín, ktoré môžu vytvárať tzv. dechtové škvrny na omietke. Ďalšie príčiny poruchy môžu byť nesprávna údržba, porucha stability v základoch či v konštrukcii komína. Všetky tieto poruchy je najvhodnejšie riešiť odborníkom, nakoľko neodborný prístup môže mať nepríjemné až nebezpečné následky.

Alternatívna možnosť

Stavba nového komína je prašná práca, treba počítať s nepríjemným neporiadkom a aj časovo náročnejším projektom. Niekedy však stavba nového komína nie je nutná. V takých prípadoch ako náhrada pre kvalitný komín môže byť frézovanie a následné vložkovanie staršieho komína, ktorý je staticky vhodný na vykurovanie a nemá žiadne výrazné poruchy. O možnostiach sa určite skontaktujte s odborníkom.

Revízia komína

Revízia komína sa vzťahuje opakovane na každý kolaudovaný komín. Pri revízii sa testuje odolnosť, tesnenie komína aj počet spalín z komína. Revízna kontrola je potrebná pre bezpečnosť, ochranu a zabezpečenie technickej funkčnosti. Tiež sa vykonáva pri zásahu do komínového telesa, vložkovaní, montáži nového komína, pripojením alebo zmene spotrebiča. Pri revíznej kontrole sa tiež vykonáva dymová skúška. Revíznu kontrolu robí len odborník so spôsobilosťou.

Mohlo by Vás zaujímať…