Dym z komína v byte

Dym z komína v byte

Dym z komína v byte, či v dome nenesie so sebou nič príjemné. Môže ho spôsobiť viac faktorov, ktoré prebereme v tomto článku. Opíšeme rôzne poruchy a možnosti riešenia týchto porúch. Čítajte ďalej.

dym

Čo je dym?

Dym sa skladá z malých častíc šírených vzduchom, ktoré vzniknú pri spaľovaní. Farba a hustota dymu vo veľkom množstve závisí od horiaceho materiálu. Nepriaznivo pôsobí na zdravie, vo väčšom množstve aj nebezpečne, preto je potrebné sa ním zaoberať s veľkou vážnosťou. Ak sa nachádza na nesprávnom mieste, môže spôsobiť veľké problémy a ťažkosti, čo sa týka jeho odstránenia.

Príčiny vzniku dymu vo výkurovacích zariadeniach

Dvere vykurovacieho zariadenia sa otvárajú rýchlo

Ak sa pri kúrení z akéhokoľvek dôvodu otvárajú dvere vykurovacieho zariadenia, komín v každom prípade reaguje na zmenené podmienky. Práve preto komín potrebuje trocha času na prispôsobenie týchto podmienok. Ak sa dvierka vykurovacieho zariadenia otvárajú rýchlo a náhle, v tom prípade komín nemá čas na prispôsobenie sa k daným podmienkam. V takomto prípade sa nám môže stať, že sa cesta dymu zmení a dostane sa rovno do bytu.

Ako vieme riešiť daný problém?

Dvere vykurovacieho zariadenia otvárajme pomalšie. Najprv dvere len trošku pootvorme a počkajme niekoľko sekúnd. Následne môžeme dvierka úplne, pomaly otvoriť. Treba dbať hlavne na postupnosť a vyhýbať sa unáhlenosti. Takýmto spôsobom má komín dosť času na prispôsobenie sa, tým pádom dym uniká cestou klasicky komínom.

Použitie nesprávneho materiálu pri kúrení

V prípade ak používame nesprávny materiál na kúrenie, môžeme docieliť zlú funkčnosť a aj poruchu vykurovacieho zariadenia. Pri kúrení s mokrým, alebo mierne mokrým drevom počas horenia vyprcháva z dreva para, ktorá sa následne usadí nielen vo vykurovacom zariadení ale aj dymovodoch a v komíne. Táto usadenina časom vytvára nepríjemný decht, ktorý zníži prieduch, teda cestu odvodu spalín, vďaka čomu sa zníži aj ťah komína.

Načo treba dať pozor?

Ak máme možnosť, na kúrenie použime suché drevo. Pod pojmom suché drevo sa rozumie drevo, ktoré aspoň 2 roky stálo na suchom mieste po vyrúbení. V prípadoch ak je počasie už priatelnejšie a nie je potrebné kúriť neustále, môžeme ako ďaľšiu možnosť použiť aj drevené brikety.

Zlé navrhnutie kachlí alebo komína

Ak sú kachle alebo komín zle navrhnuté, môže to tiež spôsobiť spätný dym. Napríklad rúra kachlí môže byť príliš dlhá alebo príliš krátka alebo môže byť komín príliš nízky alebo príliš vysoký. Ak komín nefunguje správne alebo je príliš malý, môže tiež spôsobiť spätný dym. Ťah komína môže znížiť odvod dymu a zabrániť správnemu prúdeniu vzduchu v kachliach.

Čo môžeme robiť?

Ak máte problémy so spätným dymením kachlí, mali by ste sa poradiť s odborníkom, ktorý môže kachle, komín a okolité podmienky preskúmať a odporučiť vám vhodné riešenie.

Používanie odsávača pár

Odsávač pár vo všeobecnosti nespôsobuje spätný dym, pretože odsávač zvyčajne nie je pripojený ku sporáku alebo komínu. Ak však pri zapnutí odsávača pár výrazne klesne tlak vzduchu v miestnosti, môže to ovplyvniť chod kachlí a negatívne ovplyvniť ťah komína.

Môžeme to pocítiť najmä vtedy, ak je miestnosť veľmi izolovaná alebo príliš tesnená. Digestor spôsobuje spätný dym zvyčajne o niekoľko sekúnd alebo minút neskôr po zapnutí.

Čo môžeme robiť ?

Ak sa stane, že z kachlí vychádza spätný dym do miestnosti keď zapnete digestor, vypnite digestor, keď používate kachle. Ak je digestor nevyhnutný na varenie, použite ventilátory.

Zabezpečte dostatočné vetranie. Ak nie je miestnosť správne vetraná, tlak vzduchu v miestnosti môže klesnúť a dym môže fúkať späť do kachlí. Uistite sa, že miestnosť je dobre vetraná.

Usadenie dechtu v komíne,v dymovodoch a vo vykurovacom zariadení

Ak dym nespôsobia predošlé faktory, tak sa môže stať, že daný problém tvorí usadenie dechtu v komíne, dymovodoch a vo vykurovacom zariadení, ktorý vzniká počas vykurovania. Ako sme už spomínali, tento usadený decht zníži prieduch aj ťah komína, vďaku čomu môže dym unikať opačným smerom, teda do bytu.

Čo vieme spraviť?

Čistenie vykurovacieho zariadenia je samozrejmé. Našťastie dané sú rôzne šikovné pomôcky aj prípravky pre pravidelné domáce čistenie, vďaka ktorým si vieme vyčistiť naše vykurovacie zariadenie, dymovody aj komín. V prípade ťažších usadenín sadzí, či komplikáciách je určite vhodnejšie vyhľadať pomoc odborníka pre profesionálne odstránenie danej poruchy.

Pozor! Nezabudnite ani na pravidelné čistenie komína podľa vyhlášky č. 401/2007 Z.z., ktorá znie nasledovne:
Lehoty čistenia a kontroly komína:

(1.) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
(2.) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou
b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW,raz za:
1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá

Ďaľšie podrobnosti si viete prečítať vo vyhláške 401/2007 Z.z.

Čo sa robiť nemá?

Určite ste už počuli o rôznych starších domácich praktikách, ktoré vyriešia čistenie komína.
Takéto praktiky väčšinou preferuje staršia generácia.

Ide o praktiky typu napríklad ako zistiť správny ťah komína, teda dať do komína pokrčený novinový papier, ktorý ak má komín správny prieduch sa vynesie von komínom.
Pozor! Ak komín má zlý ťah, papier sa môže vznietiť, rozhorieť a spraviť nemalé nepríjemnosti.

Ďaľšia najčastejšia rada býva čistenie komína s orechovými šupkami alebo naftou, ktorá však tiež môže spôsobiť nemalé problémy. Práve preto je najbezpečnejšie čistiť komín odborne, než využívať praktiky takéhoto typu.

POZOR! V prípade ak by sa stalo, že komín vyhorie, v žiadnom prípade NEHASTE VODOU! Tým by ste dosiahli len to, že na základe vzniknutej pary sa komín roztrhne, čo by mohlo spôsobiť aj nehodu.

Ak ste radi čítali ohľadom šetrenia pri kúrení tuhým palivom, prečítajte si náš ďalší článok. V prípade potreby profesionálnej pomoci sa obráťte na našich odborníkov. Ak máte záujem o čistiace prostriedky a pomôcky pre komín, vyhľadajte náš e-shop.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *