Čistenie a kontrola komína

Čistenie a kontrola komína

Čistenie a kontrola komína je neoddeliteľnou časťou správneho fungovania komína s dlhou životnosťou. Každý komín má byť podľa novely zákona kontrolovaný a čistený pravidelne, minimálne raz ročne. Skontrolovať a podľa potreby čistiť treba každý komín bezohľadne na typ spotrebiča či komína.

Vedeli ste že…?

 • – Až 7% domových požiarov zapríčiňuje zanedbaný stav komína, pravidelným čistením môžete predchádzať k tejto skutočnosti
  – Pri poistných udalostiach sa musíte preukázať platným dokladom, teda revíznou správou o pravidelnej kontrole komína
 • – Bez dokladu revíznej správy Vám poisťovňa škody nepreplatí
 • – Bez dokladu revíznej správy môžete platiť pokutu, dokonca byť tresne stíhaný za verejné ohrozenie.

Komín zanesený sadzou

cistenie komina

Čistenie komína

Čistenie komína sa vykonáva mechanicky, teda ručne alebo strojom. Čistenie komína si môžete zabezpečiť sami, alebo podľa potreby sa obrátiť na odborníka. Pri strojovom čistení je jednoznačne lepšia voľba výberu odborníka, nakoľko budete mať istotu, že Váš komín je v dobrých a odborných rukách. Pri ručnom čistení je potrebné si vybrať správne pomôcky a produkty pre efektívne čistenie. Tieto produkty máte možnosť si vybrať aj na našom e-shope. Ak sa rozhodnete pre strojové čistenie, určite nás kontaktujte pre ďalšie informácie.

Kontrola komína

Kontrola komína vykonáva v každom prípade odborník, ktorý po kontrole má za povinnosť vydať potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu. V prípade zistenia závad pri kontrole komína, odborník vystaví doklad o zistení vady a o lehote jej odstránenia. Ak sa vady odstránia, je už potrebná kontrola s potvrdenou revíznou správou. Ak sa vady neodstránia v tom prípade komín nie je bezpečný pre ďalšie použitie. Pravidelná kontrola komína je daná novelou zákona podľa zbierky zákona č. 401/2007.

Ako často čistiť a kontrolovať komín?

Lehota čistenie, kontrola a preskúšania komína je daný zbierkou zákona č. 401/2007 §20. Lehoty sú určené v prvom rade podľa výkonu spotrebiča, čo znamená, že:

 • Spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW raz za:
  štyri mesiace – spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá
  šesť mesiacov – plynné palivá a komíny bez vložky
  dvanásť mesiacov – plynné palivá a komíny s vložkou

  Spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW raz za:
  dva mesiace – tuhé a kvapalné palivá
  šesť mesiacov – plynné palivá
 • Ďalšie informácie ohľadom čistenia a kontroly komína sú uvedené v zbierke zákona č. 401/2007. Poprípade Vám vieme zabezpečiť kontrolu aj mimo zákonom udaných lehôt, podľa Vašich potrieb. Pre viac informácii o našich službách nás kontaktujte.

Kedy je potrebná revízna správa komína?

Revízna správa je úradný dokument – Potvrdenie o vykonaní preskúšania komína, ktorý vystaví na to oprávnený odborník s odbornou spôsobilosťou. Revíznou správou musí disponovať každý komín ktorý je novo postavený, prestavaný, poprípade je po oprave, ale aj zmene spotrebiča.

Mohlo by Vás zaujímať…