Ceny našich služieb

Ceny našich služieb

Ceny našich služieb závisia od typu služby a potrieb zákazníka. Naša firma ponúka komplexné riešenia pre Váš projekt. Každá zákazka je ojedinelá, každý projekt má svoje jedinečné vychádzkové body a riešenia. Cena projektu závisí od mnohých zásad. Započítava sa práca odborníka, ale aj cena použitého materiálu. Práve kvôli týmto skutočnostiam sa nedajú ceny konkrétne určiť.

Naše ceny sa pohybujú v rámci priaznivých hraníc. Pre riešenie a zistenie ceny Vašej predstavy nás určite kontaktujte.

Po konzultácii Vám pripravíme cenovú ponuku navrhnutú podľa parametrov predošlej konzultácie. Cenová ponuka nie je záväzná, spĺňa úlohu podania Vami vybranej informácie. Následne sa s Vami spojíme telefonicky aj emailom a spoločne sa dohodneme na podmienkach projektu.

Naše služby

Naše služby realizujú len profesionálne vyškolení pracovníci s odbornou spôsobilosťou a praxou, technicky pripravení a dodržiavajú technologicko bezpečnostné postupy. Odborník môže poradiť či je potrebná rekonštrukcia, a či je možná rekonštrukcia.
Zákazníkom ponúkame tieto odborné skúsenosti a služby:

Poradenstvo a konzultácia:

 • osobne, telefonicky, emailom
 • obhliadka podľa potreby a dohody so zákazníkom
 • monitoring komínovou kamerou podľa potreby a dohode so zákazníkom

Rekonštrukcia komína

Stavba komína

 • návrh a stavba nového komína od základov
 • stavba jednoplášťových systémov (tehlové komíny)
 • stavba dvojplášťových systémov (tehlové komíny s vložkou- nerezová alebo šamotová)
 • stavba trojplášťových systémov (tehlové komíny s izoláciou a vložkou)

Čistenie a kontrola komínov

 • o komíny sa treba starať pravidelne podľa vyhlášky 401/2007 z.z.
 • mechanické čistenie komína so strojom
 • čistenie od spotrebiča, cez dymovú cestu až po komín
 • revízna kontrola komínov (postavených našou firmou)

O nás

Bohaté skúsenosti získané dlhodobou praxou v zahraničí nás viedlo k založeniu malej rodinnej firmy na domácej pôde. Ponúkame služby ako frézovanie, vložkovanie komínov, stavba nových, oprava starých komínov, a v neposlednom rade aj čistenie komínov.