Frézovanie, oprava komína – kontakt

O nás

Bohaté skúsenosti získané dlhodobou praxou v zahraničí nás viedlo k založeniu malej rodinnej firmy na domácej pôde. Ponúkame služby ako frézovanie, vložkovanie komínov, stavba nových, oprava starých komínov, a v neposlednom rade aj čistenie komínov.

Naše služby

  • poradenstvo a konzultácia
  • oprava a rekonštrukcia komína
  • stavba komína
  • čistenie a kontrola komínov
  • revízie komínov – vyhotevnie revíznych správ komínov