Vložkovanie komína

Vložkovanie komína

Čo je vložkovanie komína?

Vložkovanie komína je vyplnenie vyfrézovaného komínového otvoru chemickými špeciálnymi žiaruvzdornými vložkami. Vložkovanie komína je dôležité hlavne z bezpečnostného hľadiska, nakoľko sa vytvára voľná cesta pre odvod splodín pri spaľovaní palív.


Vložkovanie sa vykonáva rôznymi typmi komínových systémov:

 • nerezovými komínovými systémami (vhodné pre tuhé, kvapalné aj plynné palivá)
 • hliníkovými komínovými systémami (používajú si pri starých kotloch, ktoré disponujú len výfukom)
 • plastovými komínovými systémami (používajú sa pri kondenzačných kotloch)

Prednosti vložkovania komína

 • Vložkovaním sa zabezpečí kvalitné spaľovanie v spotrebiči, bezpečný odvod spalín z vykurovacieho telesa a lepší ťah komína
 • Vložkovaním sa zabráni prieniku dechtu do muriva a bytu
 • Pri vložkovaní sú zásadne nižšie náklady ako pri stavbe nového komína, vďaka čomu ušetríte
 • Vložkovaním sa predĺži životnosť komína až o 30 rokov
 • Vložkovanie komína trvá pomerne krátko vo väčšine prípadov stačí jeden deň
 • Údržba a čistenie vložkovaných komínov je jednoduchá
 • Rýchly nábeh systému do pracovnej teploty, zníženie spotreby paliva
 • Zamedzenie požiaru objektu pri vyhorení komína
 • Zabránenie prenikania vlhkosti do komínového plášťa
 • Nižšie usadzovanie dechtu a rizika vyhorenia sadzí

Postup vložkovania

vložkovanie komína

V prvom rade sa do riadne vyčisteného, vyfrézovaného komína sa pripravia montážne otvory, vo väčšine prípadov stačia dve. Jeden je pre napojenie -sopúch, a druhý má kontrolnú funkciu – kontrolný otvor na vymetacie dvierka, ktoré vždy musia byť v spodnej časti komína, poprípade na povale.

Inštalácia sa môže vykonať zhora nadol, alebo naopak zo spodu. Pri oboch typoch montáže treba dbať na to, aby komínové vložky boli správne orientované. Všetky komínové vložky majú na jednom konci rozšírené hrdlo, ktoré sa pri montáži orientuje smerom nahor. Následne do rozšíreného hrdla sa vkladá užšia časť. Takto sa postupne spájajú všetky články. Veľmi dôležitou časťou montáže je, že spoje je potrebné dobre upevniť. Tak aby boli dosť pevné a zaistené kvôli bezpečného odvodu spalín a aby pri neskoršom čistení komínových vložiek nemohlo dôjsť k ich rozpojeniu.

Pri inštalácií smerom zhora nadol sa používa spúšťací strmeň. A pri opačnej inštalácií, teda pri vsunutí komínových vložiek zo spodu do komínového priechodu, je nutnosť vybúrania dostatočne veľkého otvoru v komínovom telese pre dostupnosť montáže nerezových vložiek.

Montáž sa začiatkom vykonáva usadením kondenzačnej ímky. Potom sa komínový diel s kontrolným otvorom vsunie do zberača kondenzátu. Následne sa usadí napájač do požadovanej výšky. Po zamurovaní sopúchu sa inštalujú ďalšie vložky. V mieste kde sopúch prechádza stenou je nutné ho obaliť tepelnou izoláciou. Nezabúdajte na revíznu kontrolu pred prvým použitím komína podľa vyhlášky 401/2007 Z.z.

vlozkovanie nerez

Kedy a prečo je potreba vložkovania komína?

Vložkovanie komína sa robí pri oprave, aj pri rekonštrukcií komína. Okrem toho sa tiež využíva v prípadoch, keď je ťah komína nedostatočný alebo preniká dym, či zápach do domu. Určite sa komín vložkuje v prípadoch, keď sa prechádza na iný typ spotrebiča alebo paliva, hlavne ak priemer prieduchu nezodpovedá parametrom spotrebiča. Ak komínové teleso narušuje vlhko – kondenzát so spalín, aj v tom prípade sa odporúča vložkovanie komína.

Aký komín sa môže vložkovať?

Nerezové vložky sa vkladajú už do existujúceho komína, nie je potrebné ho búrať a stavať nový. Vo väčšine prípadov je potrebné pred vložkovaním komín vyfrézovať. Frézovanie zväčší komínový prieduch a zo stien komína odstráni decht. Vyfrézovaný otvor býva o niečo väčší ako priemer nerezovej vložky. Niekedy je však možné pristúpiť priamo k vložkovaniu komína. To ako je to vo vašom prípade však vieme s určitosťou povedať až po obhliadke. Vložkovanie komína z pohľadu rekonštrukcie pre jednovrstvové komíny je možné pre spotrebiče na báze plynného, kvapalného a tuhého paliva, materiál, ktorý je použitý na vyvložkovanie komínov však musí spĺňať príslušné vyhlášky MV SR a normy STN EN 1443.

Materiály pre vložkovanie komína

Komínové vložky majú aj funkciu protipožiarnu, keďže tvoria akúsi “izoláciu”. Sú určené pre plynové kotle, olejové kotle, pre drevo aj iné pevné palivo. Komínové vložky sú certifikované a sú v súlade s predpísanými normami.

Podľa triedy nerezu:

Podľa triedy nerezu pracujeme s nerezovými vložkami triedy 1:4404, 1:4301 a 1:4828. Vložky sú definované ako žiaruvzdorné a kyselinovzdorné, odolnosť je závisujúca od triedy nerezu.

Podľa hrúbky nerezu:

Pri našich projektoch vložkujeme rôznymi hrúbkami stien nerezových vložiek. Hrúbka sa vyberá podľa potreby daného projektu. Najčastejšie používame nerez v hrúbke 0,8 mm a 1mm. Vložky s hrúbkou 0,8 mm sa používajú pri spotrebičoch na drevené palivo. Pre zmiešané palivo sú vhodné vložky 0,8 mm aj 1 mm a pri použití uhoľných palív sú vhodné vložky s hrúbkou 1 mm.

Podľa priemeru nerezových vložiek:

Priemer nerezovej vložky vyberáme hlavne podľa výšky komína. Priemer vložky zásadne ovplyvní ťah komína, preto je potrebný ten správny výber. Vo všeobecnosti pracujeme s vložkami o priemere 120 – 130 -150 – 160 – 180 – 200 – 220 mm.

Kto môže vložkovať komín?

Vložkovanie komína môže len profesionálne vyškolený pracovník s odbornou spôsobilosťou a praxou. Dôležité je, aby aj ich inštalácia bola vykonaná správne a s náležitou odbornosťou. Naši pracovníci sú vyškolení, technicky pripravení a dodržiavajú technologicko bezpečnostné postupy. Zákazníkom ponúkame odborné skúsenosti a služby.

Mohlo by Vás zaujímať…